Kvalitāte - bez kompromisiem!

IMGP9202

SIA Aptiekas produkcija, visi procesi, sākot ar piegādātāja novērtēšanu un beidzot ar gatavās produkcijas izlaišanu, tiek īstenoti saskaņā ar HACCP un GMP prasībām, nodrošinot pilnu produkcijas izsekojamību, augstu kvalitāti un drošību. Mūsu produkcija ir sertificēta saskaņā ar ISO 22000, sniedzot klientiem uzticību par produkcijas kvalitāti.

Uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kuras galvenie mērķi ir:

  • Drošu un nekaitīgu produktu nodrošināšana patērētajiem
  • Drošas un nekaitīgas darba vides nodrošināšana darbiniekiem
  • Ražotās produkcijas kontrole 

LOGO sertifikāti AP


Uzņēmumu pārrauga Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot regulārus auditus.

SIA Aptiekas produkcija uzņēmuma PVD reģistrācijas Nr. 013653

liels noklusejuma logotips 0