Kvalitāte - bez kompromisiem!

Aptiekas Produkcija visi procesi, sākot ar piegādātāja novērtēšanu un beidzot ar gatavās produkcijas izlaišanu, tiek īstenoti saskaņā ar HACCP un GMP prasībām, nodrošinot pilnu produkcijas izsekojamību, augstu kvalitāti un drošību. Mūsu produkcija ir sertificēta saskaņā ar EN ISO 22000:2018, sniedzot klientiem uzticību par produkcijas kvalitāti.

Uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kuras galvenie mērķi ir:

  • Drošu un nekaitīgu produktu nodrošināšana patērētajiem
  • Drošas un nekaitīgas darba vides nodrošināšana darbiniekiem
  • Ražotās produkcijas kontrole 

LOGO sertifikāti AP

 

 

 

 

 

Uzņēmumu pārrauga Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot regulārus auditus. SIA "Aptiekas produkcija" uzņēmuma PVD reģistrācijas Nr. 013653.

liels noklusejuma logotips 0

 

 

 

 

 

Mēs iestājamies par zaļāku Latviju! Aptiekas produkcija produkti ir marķēti ar Zaļā punkta preču zīmi. Zaļā punkta preču zīmes lietojums uz Latvijā iegādātas preces iepakojuma ir apliecinājums, ka tās ražotājs vai importētājs ir samaksājis valsts apstiprinātai ražotāju atbildības sistēmai (Latvijas Zaļais punkts) par izlietotā iepakojuma savākšanu un pārstrādi Latvijā. Vairāk informācijas ŠEIT

images 1